Jakie są zalety poznawczej terapii behawioralnej?

Leki psychotropowe często wiążą się z niebezpiecznymi skutkami ubocznymi dla każdego zaburzenia wynikającego ze wzorców myślowych. Jednak istnieje lepszy i bezpieczniejszy sposób radzenia sobie ze stresem i zaburzeniami mózgu. Mowa o poznawczej terapii behawioralnej.

 Jakie są zalety poznawczej terapii behawioralnej? 

Na czym polega  terapia?

Jest popularną formą psychoterapii. Podkreśla znaczenie podstawowych myśli w określaniu, jak się czujemy i działamy. Uznaje się ją za jedną z najskuteczniejszych form psychoterapii, która pojawiła się w ciągu dziesięcioleci. Stała się przedmiotem setek badań.

Terapeuci współpracują z pacjentami, aby pomóc im odkryć, zbadać i zmienić ich własne wzorce myślowe i reakcje. To właśnie one wpływają na nasze postrzeganie i określają zachowania. W ten sposób pacjenci mają nową perspektywę, która poprawi ich jakość życia. Zaczną lepiej radzić sobie ze stresem. Będą samodzielnie rozwiązywać różne problemy.

Sytuacje zewnętrzne, interakcje z ludźmi i negatywne zdarzenia w większości przypadków nie są odpowiedzialne za nasze złe nastroje i problemy. W rzeczywistości nasze własne reakcje na wydarzenia i sposób, w jakich o nich mówimy wpływają na naszą jakość życia. To świetna wiadomość dla pacjentów, ponieważ mogą zmienić swój sposób myślenia.

Łagodzi objawy depresji.

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najbardziej znanych, empirycznie wspieranych metod leczenia depresji. Pomaga przezwyciężyć pacjentom objawy depresji, takie jak uczucie beznadziejności, gniew i niska motywacja. Zmniejsza też ryzyko nawrotów w przyszłości.

Łagodzi stany depresyjne, ponieważ powoduje zmiany w myśleniu, napędzającym błędne koło negatywnych uczuć i emocji. Chroni przed ostrymi epizodami depresji. Można ją stosować z lekami przeciwdepresyjnymi lub zamiast nich. Ta terapia okazała się również obiecująca w leczeniu depresji poporodowej. Może uzupełnić leczenie farmakologiczne pacjentów z chorobą dwubiegunową.

Łagodzi niepokój.

Istnieją mocne dowody na to, że poznawcza terapia behawioralna może pomóc w leczeniu zaburzeń związanych z lękiem. Często wykorzystuje się ją przy napadach paniki, uogólnionego zaburzenia lękowego, fobii społecznej, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i zespołu stresu pourazowego. Działa dobrze jako naturalny lek na lęk. Zawiera różne kombinacje technik, takich jak:

  • psychoedukacja o naturze strachu i lęku,
  • samokontrola objawów,
  • ćwiczenia somatyczne,
  • restrukturyzacja poznawcza (na przykład dezorientacja),
  • ekspozycja na obraz,
  • in vivo na wzbudzone bodźce (terapia ekspozycji),
  • odstawienie od nieskutecznych sygnałów bezpieczeństwa,
  • zapobieganie nawrotom.

 Jakie są zalety poznawczej terapii behawioralnej? 

Łagodzi zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania są jednym z najsilniejszych wskazań do terapii poznawczo-behawioralnej. Taka forma terapii pomaga zwalczać podstawową psychopatologię i kwestionuje nadmierną ocenę kształtu i masy ciała. Poprawia kontrolę impulsów, aby powstrzymać objadanie się lub wymioty. Zmniejsza poczucie izolacji i pomaga pacjentom poczuć się bardziej komfortowo. Wykorzystuje się tu często metodę ekspozycji. Dlatego terapia może być pomocna w leczeniu bulimii, anoreksji i innych zaburzeń odżywiania.

Artykuł przygotowany przy współpracy z serwisem GabinetyRozwoju.pl.